Diller

Bölüm Hocalarımızın Eğitmenliğinde Tübitak 2237-B Proje Eğitimi Etkinlikleri Destekleme Programı Düzenlendi

TÜBİTAK 2237-B programı kapsamında desteklenen ve F.Ü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet KARAKÖSE’nin Eğitmen olarak yer aldığı “Marmara Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Araştırma Projesi Yazma Eğitimi” Etkinliği 01-03 Ekim 2020 tarihlerinde ONLİNE olarak gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü Marmara Üniversitesi’nin yaptığı ve üç gün boyunca süren etkinlik kapsamında, Fırat Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden 4 Eğitmen, Tübitak programları için araştırma geliştirme proje başvurularının hazırlanması amacıyla katılımcılara çok çeşitli bilgiler aktarıldı. Etkinlikte çeşitli üniversitelerde yer alan akademisyen, genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerden oluşan 60 katılımcı yer aldı.