Diller

Uzaktan Eğitim

Uzaktan eğitim sistemine dahil olan öğrencilerimiz, bölüm ile ilgili soru ve sorunları için aşağıdaki e-mail adresleri ile iletişime geçebilir.

Mustafa Sabri ERTUĞ (Bölüm Şefi)- bilmuhsek@firat.edu.tr

Prof. Dr. Erhan AKIN (Bölüm Başkanı)- eakin@firat.edu.tr

Doç.Dr. İlhan AYDIN (Bölüm Başkanı Yardımcısı)- iaydin@firat.edu.tr

Dr. Öğr. Üys. Güngör YILDIRIM (Bölüm Başkanı Yardımcısı)-gungor.yildirim@firat.edu.tr

Türkçe