Diller

Genel Bilgi

Program Hakkında

Bölümümüz 1995'te kurulmuş olup, 1997'den beri Eğitim-Öğretime devam etmektedir. 2008 yılında tamamlanan toplam 3000 m2 alana sahip yeni binamızda 8 Adet 50 kişilik sınıflar ve 60 kişilik Sayısal Elektronik Laboratuarı, 60 Kişilik Mikroişlemci Laboratuvarı, 50 kişilik PC laboratuarı, 28 adet PC ve çeşitli ağ donanımlarını içeren Sistem Laboratuarı ve 50 kişilik Unix Sistem Laboratuarı bulunmaktadır.

Bölümümüzde 2015 itibari ile 5 profesör, 6 doçent, 4 doktor öğretim üyesi olmak üzere toplam 15 öğretim üyesi ve 11 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Program Profili

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Program Eğitim Amaçları

  • Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kurumlarında çalışabilen, lisansüstü çalışmalar yapabilen, araştırmacı mezunlar yetiştirmek.
  • Bilgisayar yazılımı/donanımı alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarılı kariyer sergileyebilecek, lider pozisyonlarına ulaşabilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.
  • Edindikleri bilgi ve becerilerle, mesleki ve bilimsel projeler üretebilen ve bu projelerde aktif rol alabilen mühendisler yetiştirmek.
  • Güncel gelişmeleri takip eden, kritik-analitik düşünme yetisine sahip, etik bilinci benimsemiş, iletişim gücü yüksek mühendisler yetiştirerek alanında nitelikli iş bulabilmelerini sağlamak.

Vizyonumuz

Nitelikli akademisyenlerin, çok gelişmiş bir araştırma ve öğretim altyapısını kullanarak sinerjik bir çerçevede sanayi ve devlet kurumları ile işbirliği içinde bilgisayar mühendisliği alanında küresel düzeyde aranan mezunlar yetiştirdiği ve yayınları ile alanındaki akademik çalışmaları yönlendirebildiği bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz

Bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirebilecek potansiyele sahip, temel bilgisayar ve bilişim konularında çok iyi donatılmış bilgisayar mühendisleri yetiştirmek; onlara şüpheci yaklaşım ve etik davranış bilinci aşılamak ve yaşam boyu öğrenmeyi öğretmektir.

 

Türkçe