Diller

Bölüm Hakında

Eğitim Türü ve Hedefleri 

Bölümümüzün hem birinci hem de ikinci öğretim programları mevcuttur. Ayrıca bölümümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları mevcuttur.
Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkanlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermektedir.

Program Hakkında

Bölümümüz 1995'te kurulmuş olup, 1997'den beri Eğitim-Öğretime devam etmektedir. 2008 yılında tamamlanan toplam 3000 m2 alana sahip yeni binamızda 8 Adet 50 kişilik sınıflar ve 60 kişilik Sayısal Elektronik Laboratuarı, 60 Kişilik Mikroişlemci Laboratuvarı, 50 kişilik PC laboratuarı, 28 adet PC ve çeşitli ağ donanımlarını içeren Sistem Laboratuarı ve 50 kişilik Unix Sistem Laboratuarı bulunmaktadır.
Bölümümüzde 2015 itibari ile 3 profesör, 7 doçent, 3 yardımcı doçent olmak üzere toplam 13 öğretim üyesi ve 11 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde son iki yılda 2 Tübitak araştırma, 2 Tübitak hızlı destek projesi tamamlanmış olup, aktif olarak 3 Tübitak araştırma projesi de devam etmektedir. Bu projeler ile son iki yılda Science Citation Index te taranan dergilerde toplam 20 araştırma makalesi ile çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslarda 10 araştırma makalesi yayınlanmıştır.

Program Profili

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, sağlam bir temel ve mühendislik bilimleri altyapısı üzerine edindikleri bilgisayar mühendisi ünvanı ile ulusal ya da uluslar arası bilişim kuruluşlarında veya akademik alanda nitelikli iş bulabilen, var olan bir sistemdeki işleyişi çözümleyebilen, problemleri belirleyip özgün ve yaratıcı çözüm yolları bulabilen, yeni bir sistemi tasarlayıp projelendirebilen, iş yaşamında ilerleme sağlayacak bireysel ve takım çalışması yapabilme, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme, yabancı dilde yazılmış kaynakları izleyebilme becerileri gelişmiş, yeniliklere açık ve özgüven sahibi ve tüm bunların yanı sıra çağımızın sorunlarına duyarlı ve bu duyarlılığın gerektirdiği sorumlulukla mesleğini yerine getiren, etik ilkelere uygun hareket edebilen bilgisayar mühendisleri yetiştirmek üzere kuram ve uygulamayı bağdaştırarak her iki açıdan da en iyi şekilde öğrencilerimizi eğitmeyi hedefleyen bir eğitim planı yürütmektedir. Program, hem temel mühendislik bilimleri hem de bilgisayar mühendisliği ile ilgili zorunlu dersleri içermektedir. Ayrıca, eğitim planında zorunlu derslerin yanı sıra öğrencilerin kendi tercihlerine göre seçebilecekleri seçimlik dersler de bulunmaktadır. Böylece Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, ulusal ve uluslar arası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmektedir.

Program Yetkilileri 

 

Alınacak Derece 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar. Yüksek Lisans Mezunları Yüksek Mühendis, Doktora Mezunları ise Doktor unvanı almaktadır.

Kabul Koşulları 

Bölümümüzün genellikle YGS-LYS sınavıyla lise mezunu öğrenci almaktadır. Ayrıca Dikey Geçişten ve Mühendislik Tamamlamadan öğrenci alınmaktadır.

Üst Kademeye Geçiş 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları 

Mezuniyet için genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 olması ve başarısız dersinin olmaması gerekir ayrıca staj ve bitirme projesinden başarılı olması gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanımlanması 

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki çeçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Yeterlilik Koşulları ve Tanımlanması 

Başarılı bir öğrencinin 240 AKTS kredisi ihtiyacını karşılayacak sayıda ders almalıdır ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00 olmalıdır. Ayrıca başarısız dersinin olmaması gerekir ve hem staj ve hem de bitirme projesinden başarılı olması gerekmektedir. 

İstihdam Olanakları

Lisans eğitimi sonunda başarılı olan öğrencilere "Bilgisayar Mühendisi" diploması verilir. Bölüm mezunları, sistem çözümleyici, uygulama programcısı,genellikle bilgi işlem merkezlerinde yönetmen, kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni, bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerin tasarımı ve gerçekleştiriminde araştırma geliştirme mühendisi gibi görevler alabilirler. Ayrıca, üniversitelerde Öğretim Elemanı olarak akademik olarak ilerlerken eğitim ve öğretime katkıda bulunup, bilimsel çalışma ve araştırma yapma şansını da elde edebilirler.

Program Yeterlilikleri

 

Dersler

Lisans Dersleri

Lisansüstü Ders Listesi

Türkçe