Diller

Projeler

Devam Eden Projeler

 1. Görme Tabanlı Kalite Kontrolü için Kamera Tasarımı ve Tanıma Sisteminin Geliştirilmesi, Sanayi Bakanlığı SAN-TEZ STZ.0743, (1 Haziran 2015-30 Haziran 2017).

Tamamlanan Projeler

 1. Yüksek Hızlı Ray Arızalarının Belirlenmesi İçin Bilgissayarlı Görmeye Dayalı Yeni Bir Yöntem, TUBITAK EEEAG-114E202, (1 Ekim 2014-30 Eylül 2016).

 2. Gömülü Durum İzleme ve Arıza Teşhisi İçeren Elektrik Motor Sürücülerinin Geliştirilmesi, Sanayi BakanlığıSAN-TEZ: STZ.0743, (1 Ocak 2015-30 Haziran 2016).

 3. Elazığ İl Yenilik Platformu Projesi Araştırması, TUBITAK Stratejik Plan, 2013.

 4. Pantograf ve Kataner Sistemi için Temassız Gerçek Zamanlı Arıza Teşhis Yöntemlerinin Geliştirilmesi Tübitak EEEAG-112E067, 2013.

 5. FPGA Tabanlı Fotovoltaik Dizi Emülatörünün Geliştirilmesi, TÜBİTAK EEEAG-109E163, 2012.

 6. Elektrik Motorlarında Arıza Teşhisi için Gerçek Zamanlı Akıllı Tekniklerin Geliştirilmesi, TUBITAK EEEAG-109E105, 2011.

 7. Fotovoltaik Dizilerde Kısmi Gölge Şartlarında Yeni Bir MPPT Yöntemi, TÜBİTAK-111E076, 2011.

 8. Elazığ İlinin Güneş Enerjisi Potansiyelinin Çıkarılması, FIRAT KALKINMA AJANSI, TRB1/2011/DFD/39, 2011.

 9. Çok-amaçlı Evrimsel Yöntemler Kullanarak Otonom Veri Madenciliği Etmenlerinin Geliştirilmes, TÜBİTAK, 106E199, 2009.

 10. Bilgisayar Ağlarında Bir Saldırı Tespit ve Engelleme Sisteminin (STES) Gerçekleştirilmesi, Tubitak Hızlı Destek Projesi, 108E166, 2009.

 11. Fidan Gelişiminden Esinlenerek Bir Hesapsal Yöntem Geliştirme, TÜBİTAK EEEAG Araştırma Projesi, Proje No: 105E144, 2008.

 12. Güvenilir Sistem Geliştirmede Döngüde Donanımsal Benzetim Tekniğinin Kullanımı ve Uygulaması, TÜBİTAK EEEAG-107E083, 2007.

 13. Küçük Sermaye İle Üretime Hızlı Dönüşebilen Mikro denetleyici Tabanlı Elektronik İmalat ve Yazılım Sanayimizin Geliştirilip Yaygınlaştırılması İçin Deney Setleri Üretimi ve Üniversitelerimizde Yaygın Olarak Kullanılmalarının Sağlanması, DPT 2003- 2005.

 14. Küresel optimizasyon için yapay kimyasal reaksiyon optimizasyon algoritması geliştirme TÜBİTAK MAG-110M309.

 15. Bulanık B-Spline Üyelik Fonksiyonlarının Sistem Giriş-Çıkış Bilgisinden Bağımsız Olarak Ayarlanması için bir Paket Program Yazılması, TÜBİTAK EEEAG-AY-034.

 16. Yapay Sinir Ağları Yardımıyla Nesne Modelleme İçin Bir Paket Program Yazılması, TÜBİTAK EEEAG-AY-028.

 17. Yeni Bir Alan Yönlendirme Yöntemiyle Otomatik Parametre Ölçme Düşük Hızda Çalışma Özelliği Kazandırılması, TÜBİTAK EEEAG-197, 1997.

Türkçe