Diller

Tezler

2013 Yılı Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Hasan Yakut, Işaret dili harflerinin görüntü işleme yöntemleri ile tanınması için bir uygulama, 2013.

2. Gülşah KARADUMAN, Demiryollarında Ray Profil Analizi İçin Üç Boyutlu Görüntü İşleme, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, 2013.

3. Sedat GOGİYAZ, Gerçek Zamanlı Uykulu Sürüş Algılama Sistemi, Yüksek Lisans Tezi, Temmuz, 2013.

4. İhsan TUĞAL, “Sosyal Ağlarda Hastalık İlaç Bağlantı Tahmini”, Fırat Üniversitesi, Ağustos 2013.

5. Ertan BÜTÜN, “Sosyal Ağlarda Toplulukları Keşfetmek için Çok Amaçlı Genetik Algoritma Kullanımı”, Fırat Üniversitesi, Haziran 2013.

 

2012 Yılı Bitirilen Yüksek Lisans Tezleri:

1. Abidin Çalışkan, “Gabor Dalgacık Dönüşümü Tabanlı Avuç İçi Tanıma Sistemi” ", Yüksek Lisans, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar Mühendisliği ABD, Elazığ - 2012.

2. Ömer Faruk Söylemez, İnsan yüzü imgelerinde dairesel hough dönüşümü kullanılarak göz durumu tespiti, 2012.

3.Kevser Kırkıl,Yüksek Lisans, "Kaotik İkeda Haritası ile Güçlü Kriptografik Özetleme Fonksiyonu Elde Edilmesi", 2012

4. Hülya HARK, “Çok Amaçlı Genetik Algoritmalarla Çoklu Dizi Hizalama”, Fırat Üniversitesi, Ağustos 2012.

5. Yıldırım, G., “Kablosuz Sensör Ağı ile Konum Belirleme ve İzleme” , Fırat Üniversitesi-2012

 

Tez Yazim Kilavuzu

Türkçe