Diller

Genel Bilgi

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR

Lisansüstü programı, alanında uzman bilgisayar bilimcilerinin, özel sektörde ve yüksek öğretim kurumlarındaki bilgisayar mühendislerinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte tasarlanmıştır. Ayrıca, bu program farklı akademik disiplinlerde çalışan nitelikli öğrencilere, Bilgisayar Mühendisliği alanında ileri seviyede eğitim alma fırsatı da sunmaktadır.

Yüksek lisans öğrencileri, Kriptografi, Ağ Güvenliği, Yumuşak Hesaplama, Hesaplama Kuramı, Bilgi Sistemlerinin Analizi, İleri Bilgisayar Mimarisi, Yapay Zeka, Bilgisayar Ağları ve Dağıtık Sistemler, Bilgisayar Grafikleri, Örüntü Tanıma ve Görüntü Analizi, Sayısal Hesaplama, İşletim Sistemleri, Paralel Hesaplama, Yazılım Mühendisliği, Modelleme ve Simülasyon alanlarında uzmanlaşabilmektedirler.

Üniversite gereklerini yerine getiren lisansüstü öğrencilerine Bilgisayar Mühendisliği dalında Yüksek Lisans (MS) veya Doktora (Ph.D.) derecesi verilir. Bu programlardaki Lisansüstü Öğrencilerinin Bilgisayar Mühendisliği konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını genişletilmiş ders ve ödev gerekliliklerini yerine getirerek göstermeleri beklenir.

Türkçe