Diller

Genel Bilgi

LİSANS PROGRAMI

Bilgisayar Mühendisliği lisans derecesi veren lisans programı endüstri ve yüksek öğretimde lisans düzeyinde bilgisayar mühendisi ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir. Bu programda; bilgisayar bilimi, programlama dilleri, bilişim sistemleri, bilgisayar mimarisi, tasarım ve algoritma analizi, yazılım mühendisliği teorisi gibi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği ana alanları üzerinde durulmaktadır.

Bu program mezunlarının aşağıdaki belli başlı mühendislik konularında bilgi sahibi olmalarını sağlar:

 • Olasılık ve istatistik,
 • Matematik,
 • Temel bilimler,
 • Karmaşık elektrikli ve elektronik cihazların tasarımı ve analizi için gerekli mühendislik ve mühendislik bilimleri,
 • Yazılım, ve yazılım içeren donanım bileşenleri
 • Teorik bilgisayar bilimleri.

Bu aşağıdaki stratejiler ile edilir:

 • Birinci sınıfta türev ve integral hesabı konularında iki ders verilir. ayrıca olasılık ve istatistik, linner cebir ve diferansiyel denklemler olmak üzere 5 tane matematik dersi verilir
 • Birinci sınıfta iki tane teorik fizik üzerine ve iki tane laboratuvar olmak üzere 4 tane temel bilim dersi verilir.
 • Müfredatımız, öğrencilerimizin karmaşık elektronik cihazların tasarımında yetkin olabilmesi amacıyla şu dersleri içerir: Bilgisayar Mühendisliği için Elektrik devreleri (EEM-102), Sayısal Elektronik (BMÜ-232), Sayısal Tasarım (BMÜ-231), ve Bilgisayar Mimarisi (BMÜ-455). Öğrencilerin aynı zamanda elektronik elektronik konularında seçmeli dersler alarak bu konularda da bilgilerini arttırmaları teşvik edilir.
 • Derleyiciler Tasarımı (BMÜ-454), Bilgisayar Ağları (BMÜ332), işletim sistemleri (BMÜ314), Bilgisayar Organizasyonu ve Tasarımı (BMÜ-234), and Veritabanı Sistemleri (BMÜ-329) konularında derslerin öğretilmesiyle, öğrencilerimiz hem donanım hem de yazılım içeren sistemlerin analizi ve tasarımı konusunda bilgi sahibi olmaktadır. Programlama Dilleri (BMÜ-325), Yazılım Mühendisliği (BMÜ326) ve Algoritma Analizi (BMÜ-316) dersleri yazılım sistemleri üzerinde yoğunlaşmakadır.
 • İkinci sınıfta alınması zorunlu olan Bilgisayar Bilimi için Ayrık Yapılar (BMÜ-241) ve Sayısal Tasarım (BMÜ-231) dersleri teorik bilgisayar bilimine temel sağlar. Bölüm içi derslerden Mantık (Ceng424) ve Matematik Bölümü tarafından verilen ileri ayrık matematik dersleri (Çizge teorisi ve Sayı Teorisi) de seçmeli ders olarak kabul edilmektedir.
 • Üniversitenin ve bölümün gereksinimlerini yerine getiren öğrencilere, Bilgisayar Mühendisi ünvanı verilmektedir.
Türkçe