Diller

Program Eğitim Amaçları

           Program Eğitim Amaçları

  • Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kurumlarında çalışabilen, lisansüstü çalışmalar yapabilen, araştırmacı mezunlar yetiştirmek.
  • Bilgisayar yazılımı/donanımı alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarılı kariyer sergileyebilecek, lider pozisyonlarına ulaşabilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.
  • Edindikleri bilgi ve becerilerle, mesleki ve bilimsel projeler üretebilen ve bu projelerde aktif rol alabilen mühendisler yetiştirmek.
  • Güncel gelişmeleri takip eden, kritik-analitik düşünme yetisine sahip, etik bilinci benimsemiş, iletişim gücü yüksek mühendisler yetiştirerek alanında nitelikli iş bulabilmelerini sağlamak.

 

Türkçe