Diller

Akademik Personel

Kuramsal Temeller Anabilim Dalı

   İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
 
 

Prof. Dr. Erhan AKIN

E-posta :  eakin@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000/ 6304
kişisel web sayfası
Yumuşak Hesaplama, Elektriksel Sürücü Sistemler

Prof. Dr. Mehmet KAYA

E-posta :  kaya@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6312
kişisel web sayfası
Veri Madenciliği, Çoklu Sistemler, Biyoinformatik, Makine Öğrenme

 

Doç. Dr. Galip AYDIN

E-posta :  gaydin@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6313
kişisel web sayfası
Dağıtık Sistemler, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Yapay Zeka, Derin Öğrenme, Coğrafi Bilgi Sistemleri
 
 

Arş. Gör. Dr. Ayşe ERDOĞAN YILDIRIM

E-posta :  ayseerdogan@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6305
kişisel web sayfası
Hesapsal Zeka, Optimizasyon Algoritmaları, Mekansal Karar Destek Sistemleri
  Arş.Gör. Gülşah KARADUMAN E-posta :  gkaraduman@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6307
kişisel web sayfası
Görüntü İşleme, Ray Profil Analizi

Arş. Gör. Dr. Ertan BÜTÜN

E-posta :  ebutun@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000
kişisel web sayfası
Sosyal Ağ Analizi

Arş. Gör. Selen GÜRBÜZ

E-posta :  selengurbuz@firat.edu.tr
Tel : 424-2370000-6305
kişisel web sayfası
Dağıtık Sistemler, Bulut Bilişim

Arş. Gör. Canan TAŞTİMUR

E-posta :  ctastimur@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000
kişisel web sayfası
 

Arş. Gör. Esra Gündoğan

E-posta : 
Tel : 0424-2370000-6335
kişisel web sayfası
Veri Madenciliği, Saoyal ağ Analizi

Yazılım Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları
 

Prof. Dr. A. Bedri ÖZER

E-posta :  bozer@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6318
kişisel web sayfası
Kriptoloji, Bilgi Güvenliği, Kaotik Sistemler
 
 

Prof. Dr. Mehmet KARAKÖSE

E-posta :  mkarakose@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6320
kişisel web sayfası

Bulanık Sistemler, Akıllı Sistemler, Simülasyon ve Modelleme, Arıza Teşhisi, Raylı Sistemler, Görüntü İşleme ve Endüstriyel Uygulamaları

 

Doç. Dr. İlhan AYDIN

E-posta :  iaydin@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6308
kişisel web sayfası
Hesapsal Zeka, İşaret İşleme, Optimizasyon, Veri Madenciliği, Arıza Tespiti ve Teşhisi, FPGA, VHDL

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇINAR

E-posta :  acinar@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6315
kişisel web sayfası
Mesh Geliştirme Yöntemleri, Sanal Gerçeklik Uygulamaları, Animasyon Teknikleri, Bilgisayar Grafiği

Dr.Öğr. Üyesi Betül AY

E-posta :  betulay@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6307  

kişisel web sayfası

Deep Learning, Natural Language Processing, Big Data, Distributed Systems, Computer Vision

 

Arş. Gör. Dr. Erdal ÖZBAY

E-posta :  erdalozbay@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6303
kişisel web sayfası

Mesh Geliştirme Yöntemleri, Görüntü İşleme, Animasyon Teknikleri, Bilgisayar Grafiği

 
 

Arş. Gör. Hasan YETİŞ

E-posta : h.yetis@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-
-6336
kişisel web sayfası

Optimizasyon, Bulanık Mantık, Görüntü İşleme

 

Arş. Gör. Emine Cengil

E-posta :  ecengil@firat.edu.tr
Tel : 0
424 237 0000- 6335
kişisel web sayfası

Derin Öğrenme, Görüntü İşleme

Arş. Gör. Mehtap ÜLKER

E-posta :  m.ulker@firat.edu.tr
Tel : 0
424 237 0000- 6335
kişisel web sayfası

Biyometri, Bilgi Güvenliği, Derin öğrenme

Donanım Anabilim Dalı

     İletişim Bilgileri Araştırma Alanları

Prof. Dr. Yetkin TATAR

E-posta :  ytatar@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6302
kişisel web sayfası
Sayısal Elektronik, Sayısal İşaret İşleme, Bilgisayar Ağları, Güç Elektroniği
 

Doç. Dr. Hayrettin CAN

E-posta :  hcan@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6319
kişisel web sayfası
Sayısal İşaret işleme, Biyomedikal işaret işleme, Sayısal Görüntü İşleme

Doç. Dr. Burhan ERGEN

E-posta :  BErgen@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6316
kişisel web sayfası
Sayısal Görüntü İşleme, Sayısal İşaret İşleme

Doç. Dr. Taner TUNCER

E-posta :  ttuncer@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6314
kişisel web sayfası
Bilgisayar Ağları, Ağ Güvenliği, Gömülü Sistemler

Doç. Dr. Ebubekir ERDEM

E-posta :  aberdem@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6311
kişisel web sayfası
Kablosuz Sensör Ağları, Bilgisayar Ağları, Rastgele Sayı Üreteçleri, Gömülü Sistemler, FPGA

Dr. Öğr. Üyesi Erkan DUMAN

E-posta :  erkanduman@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6317
kişisel web sayfası
Modelleme ve Benzetim, FPGA, Döngüde Donanımsal Benzetim, Mikroişlemciler-Mikrodenetleyiciler, PLC

Dr. Öğr. Üyesi Güngör YILDIRIM

E-posta :gungor.yildirim@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6390
kişisel web sayfası
 

Arş. Gör. İbrahim Rıza HALLAÇ

E-posta :  irhallac@firat.edu.tr
Tel : 0424-2370000-6303
kişisel web sayfası
Dağıtık Sistemler, Bulut Bilişim, Ağ Programlama

 

Türkçe