Diller

Sayısal Elektronik Laboratuarı

Sayısal Elektronik Laboratuarı 

2.Sınıf Bahar Döneminde Alınan bu laboratuvar dersinin içeriği aşağıdaki konulardan oluşmaktadır. Ölçü aletlerinin tanıtılması. Transistörün çalışma modlarının incelenmesi, VE, VEYA, DEĞİL, VE-DEĞİL, VEYA-DEĞİL bağlaçlarının diyodlarla ve transistörler ile gerçekleştirimesi. Değişik sayısal entegre ailelerinin incelenmesi ve aynı devrede beraber kullanımının gerçekleştirilmesi. Toplayıcıların yapısı ve BCD kodundaki dört bitlik sayıları toplayan paralel toplayıcı devrenin gerçekleştirilmesi. Multıplexer ve Demultiplexer’lar ile kombinasyonal lojik devre gerçekleştirilmesi. Mono-Flop ve Flip- Flop yapılarının oluşturulup incelenmesi. Frekans bölme işlemi, asenkron sayıcı devrelerin gerçekleştirilmesi. Senkron sayıcı entegre devreler ile ileri geri sayma işlemleri ve dekoder ve display kullanılarak sayma işleminin gözlenmesi. Kaydırmalı kaydedici uygulamaları, seri veriyi paralele, paralel veriyi seriye çevirme işlemleri. Senkron ardışık devre gerçekleştirilmesi.
 
Sayısal Elektronik Laboratuarı Deneyleri ve Deney Föyleri
       Ortak Deney
     3.    Sayısal Aritmetik
     6.    Veri Çevrimi
 
                    Tanıtım Deneyleri
                       Rapor Kapak
 
 

 

Türkçe